Wie zit er in de ouderraad van de lagere school ?

(foto’s van 20/09/2021)

Van links naar rechts :

Achterste rij :
Bart De Coster, Wouter Meyvis, Pascal Grosjean, Kim Belmans, Mick Lauwers, Karen Segers, Christophe De Ceuster, Glenn Derycker.

Voorste rij :
Iris De Wolf, Yan Zuo, Barbara Thiessen, Wendy De Meyer, Arvid Suls, Geert Kenens, Inge Verheyen, Ine Janssens.

Volgende leden staan (door omstandigheden) niet op de foto’s :
Evi Boonen, Nathalie Ursi, Filip Haegdorens, Elke Van Den Abbeele.

VERSLAGEN OUDERRAAD LAGERE SCHOOL

De ouderraad steekt de handen uit de 
mouwen om de school bij te staan. En dit plannen we netjes tijdens de geanimeerde vergaderingen waarvan je hier de  verslagen terugvindt…

Opgelet, sinds 26/04/2021 zijn we een ouderraad geworden, voordien waren we een oudercomité.
Daarom zijn de meeste verslagen nog van het oudercomité.

Het huishoudelijke reglement van de ouderraad vind je ook in onderstaande lijst terug.

DOEL VAN DE OUDERRAAD

Om een doeltreffende samenwerking gezin – school te verwezenlijken in het kader van een gemeenschappelijke opvoedingstaak, is in onze school een oudervereniging actief.  Die is samengesteld uit ouders die in onze school kinderen hebben.

Voor onze twee vestigingsplaatsen vormen we twee ouderverenigingen: één (oudercomité) voor onze kleuterafdeling ‘t Singeltje en één (ouderraad) voor de lagere afdelingen Rombaut Keldermansstraat.  De ouderverenigingen worden samengesteld op basis van vrijwillig lidmaatschap. Een voorzitter/-ster en een penningmeester/-es leiden de organisatie.

De participatie van de ouders in de schoolgemeenschap heeft vooral een overleg- en ondersteunende functie op het vlak van de leer- en leefomgeving van hun kinderen:

  • op het pedagogische vlak: door deelname aan klasvergaderingen, voordrachten, individuele gesprekken tussen ouders en leerkrachten, informatie uit verslagen,…
  • op het vlak van de uitbouw van onze school: door allerlei activiteiten die ze moreel en materieel steunen.
  • op het vlak van het dagelijkse schoolleven als overlegplatform waarbij bezorgdheden en vragen van ouders aan bod kunnen komen, door het behandelen van problemen die zich kunnen stellen bij de verkeersveiligheid van de kinderen, sociale voordelen, contacten met sociale en culturele verenigingen…

Om de oudervereniging zoveel mogelijk open te stellen voor alle ouders alsook om de communicatie van de oudervereniging bijkomend te vergemakkelijken zijn er twee Facebook-groepen opgericht: voor de  kleuterschool en voor delagere school. Deze groepen hebben enkel betrekking op de werking van de oudervereniging , niet op de activiteiten die door de school zelf georganiseerd worden. Alle schoolgerelateerde zaken zal u steeds terugvinden op de website van de school zelf.

De Facebook-groep is enkel een extra communicatiekanaal voor de oudervereniging. Het vervangt de reeds bestaande communicatiekanalen van de oudervereniging NIET. 
Deze Facebook-groepen staan open voor alle ouders van de school, niet enkel voor de leden van de huidige ouderverenigingen.

Je kan de Facebook-groep ten alle tijde terugvinden onder ‘links’ in de menu van deze schoolwebsite. Je dient enkel te klikken op ‘Lid worden’ rechtsbovenaan de groepspagina. Binnen de kortste keren word je dan effectief lid. Let wel, je dient te beschikken over een Facebook-profiel om lid te kunnen worden van deze groep.

Alle ouders welkom!

P.S. 
De oudervereniging van de lagere school is tijdens het schooljaar 2020/2021 omgevormd van oudercomité naar ouderraad. De Facebook-groep “Oudercomite Olve-Basis” moeten we nog aanpassen.