EEN ZORGZAME SCHOOL VOOR ELKE LEERLING…

Zorg voor elke leerling :

Individualisatie en differentiatie … elk kind heeft recht op onderwijs, aangepast aan zijn kunnen.
Binnen een leerstofjaarklassensysteem houden we rekening met de mogelijkheden van elke leerling.  Aangepaste opdrachten, contractwerk, enz.  worden dan aangereikt bij de instructie en verwerking van leerinhoud en vaardigheden.

Via evaluaties en een uitgebreid  leerlingvolgsysteem brengen we de vorderingen van onze leerlingen in kaart. Die vorderingen bespreken we geregeld met de ouders.
Bij lichte leermoeilijkheden schakelen we een zorgleraar in om de leerling tijdelijk te  begeleiden binnen of buiten de klas te begeleiden.
Bij grotere leerproblemen vragen we externe hulp aan CLB, logopedist, GON, …
Sterke leerlingen en hoogbegaafde leerlingen kunnen de leerstof versneld  verwerken en/of leerstof 
krijgen op hun niveau en aan uitdagende projecten werken binnen de klimopgroep.

Het zorgcontinuüm op onze school verloopt in vier fases.  Deze worden getoond in onderstaande afbeelding. U kan klikken op elke fase voor verdere uitleg.