DOEL VAN HET OUDERCOMITÉ

Om een doeltreffende samenwerking gezin – school te verwezenlijken in het kader van een gemeenschappelijke opvoedingstaak, is in onze school een oudervereniging actief.  Die is samengesteld uit ouders die in onze school kinderen hebben.

Voor onze twee vestigingsplaatsen vormen we twee ouderverenigingen: één (oudercomité) voor onze kleuterafdeling ‘t Singeltje en één (ouderraad) voor de lagere afdelingen Rombaut Keldermansstraat.  De ouderverenigingen worden samengesteld op basis van vrijwillig lidmaatschap. Een voorzitter/-ster en een penningmeester/-es leiden de organisatie.

De participatie van de ouders in de schoolgemeenschap heeft vooral een overleg- en ondersteunende functie op het vlak van de leer- en leefomgeving van hun kinderen:

  • op het pedagogische vlak: door deelname aan klasvergaderingen, voordrachten, individuele gesprekken tussen ouders en leerkrachten, informatie uit verslagen,…
  • op het vlak van de uitbouw van onze school: door allerlei activiteiten die ze moreel en materieel steunen.
  • op het vlak van het dagelijkse schoolleven als overlegplatform waarbij bezorgdheden en vragen van ouders aan bod kunnen komen, door het behandelen van problemen die zich kunnen stellen bij de verkeersveiligheid van de kinderen, sociale voordelen, contacten met sociale en culturele verenigingen…

De communicatie over de acties van het oudercomité verloopt via mail en ook in het Wissewasje van ’t Singeltje kan men steeds de laatste nieuwtjes over de activiteiten terugvinden. Leuke foto’s van deze activiteiten kunnen jullie bekijken op onze Instagramaccount oudercomitesingeltje

Wil je mee aansluiten in ons leuk team of help je graag af en toe bij activiteiten? Laat het ons zeker weten! In iedere klas zit er wel een mama of papa van het oudercomité die je kan aanspreken, een juf of meester die je kan doorverwijzen of stuur ons een berichtje via Instagram.

Alle ouders welkom!